Αρχική  |  Site Map  |  Επικοινωνία  |   English  |  Deutsch
Εταιρία
Τεχνολογίες
Βιομηχανική Υπεργολαβία
Υπηρεσίες
Επικοινωνία
Υπηρεσίες
Σχεδιασμός
Προγραμματισμός
Κατεργασίες
Ηλεκτροδιάβρωση
CNC Τόρνος
Ρεκτιφιέ
Θερμική Επεξεργασία Χαλύβων
Επισκευή/ Μετατροπή Καλουπιών
Ποιοτικός Έλεγχος

Θερμική Επεξεργασία Χαλύβων


Η απόδοση των κοπτικών καλουπιών ή των ένθετων κοιλοτήτων injection καλουπιών εξαρτάται από την σωστή θερμική επεξεργασία του χάλυβα. Στη HARCO δίνουμε μεγάλη έμφαση στην ποιότητα προσφέροντας θερμική επεξεργασία χαλύβων μέσα στο εργοστάσιο για να βελτιώσουμε την ποιότητα και γενικά να βελτιστοποιήσουμε τα καλούπια που κατασκευάζουμε.

Στο τμήμα θερμικής επεξεργασίας χαλύβων χρησιμοποιούμε ψηφιακά ελεγχόμενους φούρνους στους οποίους προσδιορίζουμε τις ακριβείς παραμέτρους της θερμικής επεξεργασίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του χαλυβουργείου. Η ακρίβεια θερμοκρασίας στο εύρος του 1οC και οι χρόνοι αναμονής είναι βασικά χαρακτηριστικά για το βέλτιστο αποτελέσμα. Σε συνδυασμό με το σύστημα ουδέτερης ατμόσφαιρας, ελαχιστοποιούμε την επιφανειακή οξειδώση του χάλυβα.

Έχουμε εμπειρία με όλους του κοινούς χάλυβες ψυχρής και θερμής όπως W.:1.2379 και W.:1.2344, αλλά και με υψηλής απόδοσης χάλυβες όπως REX για απαιτητικές εφαρμογές.

Πάντα υπάρχει ποιοτικός έλεγχος μετά την θερμική επεξεργασία του χάλυβα. Η σκληρότητα ελέγχεται και πιστοποιήται μετά την σκληρυνση και επεναφορά με ψηφιακό σκληρόμετρο Mitutoyo.
Τεχνολογίες
περισσότερα
περισσότερα

active³ 4.7 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης