Αρχική  |  Site Map  |  Επικοινωνία  |   English  |  Deutsch
Εταιρία
Τεχνολογίες
Βιομηχανική Υπεργολαβία
Υπηρεσίες
Επικοινωνία
Υπηρεσίες
Σχεδιασμός
Προγραμματισμός
Κατεργασίες
Ηλεκτροδιάβρωση
CNC Τόρνος
Ρεκτιφιέ
Θερμική Επεξεργασία Χαλύβων
Επισκευή/ Μετατροπή Καλουπιών
Ποιοτικός Έλεγχος

Σχεδιασμός


Στο τμήμα σχεδιασμού χρησιμοποιώντας τα πιο μοντέρνα workstation και έχοντας εγκατεστημένα 3D λογισμικά Missler TopSolid, SIEMENS NX και LEI CAD, παρέχουμε περιεκτική γρήγορη τεχνική συμβουλή, σε προσιτή τιμή. Κρατάμε πάντα στενά την βελτιστοποίηση του κόστους, εξασφαλίζοντας τον έλεγχο τεχνικών λεπτομερειών, εκ των προτέρων, με προσομοίωση στα κινούμενα μέρη.

Είτε ένα προϊόν είναι μόνο μία ασαφής, ατελής ιδέα, είτε πλήρως αναπτυγμένη, η HARCO DIE & MOLD MANUFACTURE προσφέρει βέλτιστες, ελαστικές λύσεις, σε συνεργασία με τον πελάτη. Η ποιότητα του προϊόντος, είναι μία άμεση συνέπεια της σχεδιαστικής διαδικασίας.

Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας από την αρχική φάση ενός καλουπιού. Αυτό εξασφαλίζει ότι οι πελάτες μας επωφελούνται από την μακρόχρονη μηχανολογική τεχνογνωσία μας.
Τεχνολογίες
περισσότερα
περισσότερα

active³ 4.7 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης