Αρχική  |  Site Map  |  Επικοινωνία  |   English  |  Deutsch
Εταιρία
Τεχνολογίες
Βιομηχανική Υπεργολαβία
Υπηρεσίες
Επικοινωνία
Υπηρεσίες
Σχεδιασμός
Προγραμματισμός
Κατεργασίες
Ηλεκτροδιάβρωση
CNC Τόρνος
Ρεκτιφιέ
Θερμική Επεξεργασία Χαλύβων
Επισκευή/ Μετατροπή Καλουπιών
Ποιοτικός Έλεγχος

Υπηρεσίες


Η HARCO DIE & MOLD MANUFACTURE δίνει σημαντική έμφαση στην κατασκευή καλουπιών υψηλής απόδοσης και ακριβείας. Αυτό επιτυγχάνεται από τις άρτιες κτιριακές εγκαταστάσεις και υπερσύγχρονο άρτιο εξοπλισμό.

Στις ολοκληρωμένες υπηρεσίες μας περιλαμβάνεται η κατασκευή καλουπιών ακριβείας, οι ειδικές ιδιοσυσκευές για την συναρμολόγηση, ή συγκόλληση εξαρτημάτων, καθώς επίσης η βιομηχανική υπεργολαβία.

Οι υπηρεσίες μας είναι ποικίλες, και περιλαμβάνουν από τον σχεδιασμό και προγραμματισμό με χρήση προηγμένων λογισμικών, μέχρι την συναρμολόγηση, κατασκευή και επισκευή των καλουπιών. Όλες οι υπηρεσίες μας συνδυασμένα, καλούνται υπό το όρο «Διαχείριση Καλουπιών».


Σχεδιασμός
περισσότερα
Προγραμματισμός
περισσότερα
Κατεργασίες
περισσότερα
Ηλεκτροδιάβρωση
περισσότερα
CNC Τόρνος
περισσότερα
Ρεκτιφιέ
περισσότερα
Θερμική Επεξεργασία Χαλύβων
περισσότερα
Επισκευή/ Μετατροπή Καλουπιών
περισσότερα
Ποιοτικός Έλεγχος
περισσότεραΤεχνολογίες
περισσότερα
περισσότερα

active³ 4.7 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης