Αρχική  |  Site Map  |  Επικοινωνία  |   English  |  Deutsch
Εταιρία
Τεχνολογίες
Βιομηχανική Υπεργολαβία
Υπηρεσίες
Επικοινωνία
Υπηρεσίες
Σχεδιασμός
Προγραμματισμός
Κατεργασίες
Ηλεκτροδιάβρωση
CNC Τόρνος
Ρεκτιφιέ
Θερμική Επεξεργασία Χαλύβων
Επισκευή/ Μετατροπή Καλουπιών
Ποιοτικός Έλεγχος
   - Μέτρηση Συντεταγμένων

Ποιοτικός Έλεγχος


Ο  καλύτερος τρόπος για να ικανοποιήσεις έναν πελάτη είναι η ποιότητα. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της διεθνούς διασύνδεσης, για να εκπληρώσουμε και να βελτιώσουμε, τις απαιτήσεις μας καθώς και των πελατών μας για ποιότητα, ένα αξιόπιστο σύστημα διασφάλισης ποιότητας είναι απαραίτητο. Χρησιμοποιούμε σύστημα διασφάλισης ποιότητας, και είμαστε πιστοποιημένοι με ISO 9001:2015, από το 2007.

Λοιπόν, για την HARCO DIE & MOLD MANUFACTURE, ποιοτικός έλεγχος είναι ένα από τα πιο σημαντικά στάδια, κατά την διάρκεια κατασκευής ενός καλουπιού. Από την αρχική παραγγελία, μέχρι την παράδοση του καλουπιού, η δουλειά μας είναι πολύ προσεκτική, και σε συμμόρφωση με τα ποιοτικά κριτήρια του κάθε project. Κατά την διάρκεια του κύκλου παραγωγής, κάνουμε ελέγχους και test στα εξαρτήματα των καλουπιών, έτσι ώστε όταν είναι έτοιμα για συναρμογή, να αποφευχθούν προβλήματα. Χρησιμοποιούμε μοντέρνο μετρητικό εξοπλισμό, από την Mitutoyo, όπως σκληρόμετρο, υψομετρικό γράφτη, και τραχύμετρο.

Μέτρηση Συντεταγμένων
περισσότεραΤεχνολογίες
περισσότερα
περισσότερα

active³ 4.7 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης