Αρχική  |  Site Map  |  Επικοινωνία  |   English  |  Deutsch
Εταιρία
Τεχνολογίες
Βιομηχανική Υπεργολαβία
Υπηρεσίες
Επικοινωνία
Τεχνολογίες
Κοπτικά – Φορμαριστικά Καλούπια
   - Κοπτικά - Φορμαριστικά
   - Προοδευτικά Καλούπια
   - Κοπτικά Καλούπια για Συσκευασία
Injection Καλούπια
Καλούπια Χύτευσης

Κοπτικά Καλούπια για Συσκευασία


Από απλά κοπτικά καλούπια για συσκευασία ως υψηλής ακρίβειας πολλαπλών κοιλοτήτων καλούπια.

Κάθε συσκευασία, ανεξάρτητα από το αν αφορά τον κλάδο των τροφίμων ή της φαρμακευτικής, είναι μοναδική και απαιτεί προσαρμοσμένα κοπτικά καλούπια.

Τα φύλλα κάλυψης από PET προϋποθέτουν σφιχτές ανοχές κοπής.

Η HARCO σχεδιάζει και κατασκευάζει υψηλής ποιότητας και απόδοσης καλούπια συσκευασίας˙ καλούπια τα οποία πρόκειται να προσθέσουν αξία στις παραγωγικές σας διαδικασίες, καθώς και στην συσκευασία σας.
Τεχνολογίες
περισσότερα
περισσότερα

active³ 4.7 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης