Αρχική  |  Site Map  |  Επικοινωνία  |   English  |  Deutsch
Εταιρία
Τεχνολογίες
Βιομηχανική Υπεργολαβία
Υπηρεσίες
Επικοινωνία
Εταιρία
Σχετικά με εμάς
Ιστορία
Αρχές Οράματος
Αποστολή και Στρατηγική
Ολοκληρωμένη Υπηρεσία
Ποιότητα
Επιδοτούμενα Προγράμματα

Αρχές Οράματος


Είμαστε ανοιχτόμυαλοι! Το όραμα της HARCO DIE & MOLD MANUFACTURE περιγράφει την πορεία που θα ακολουθήσει η επιχείρηση τα επόμενα χρόνια. Προσδιορίζει σαφώς τους στόχους που καθορίζουμε να επιτύχουμε. Όλες οι στρατηγικές αποφάσεις βασίζονται σε αυτό το όραμα.

Είμαστε υπεύθυνοι! Οι αξίες της HARCO DIE & MOLD MANUFACTURE περιγράφουν την προσέγγιση και τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να εργαστούμε για να πετύχουμε τους στόχους μας.

Είμαστε μία ομάδα! Συνδυασμένα το όραμα και οι αξίες μας, διαμορφώνουν το πλαίσιο για όλες τις αποφάσεις και τις δραστηριότητές μας. Εξυπηρετούν από κοινού σε ένα προσανατολισμό και ένα άξονα για ηγεσία και προσδιορίζουν τον εταιρικό πολιτισμό μας.

Οι αρχές της HARCO DIE & MOLD MANUFACTURE είναι η ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών μας, η τεχνολογική υπεροχή, και όντας καινοτόμοι να δημιουργούμε βιώσιμες αξίες.

Είμαστε ένας αξιόπιστος προμηθευτής! Δεν είμαστε απλά μία ακόμη επιχείρηση, αλλά εργαζόμαστε προς μακροχρόνιες επιχειρηματικές συνεργασίες.

Πιστεύουμε ότι η επικέντρωση στην σκέψη του πελάτη, οδηγεί στην πιο σημαντική συνθήκη για μακροχρόνια συνεργασία.

Τεχνολογίες
περισσότερα
περισσότερα

active³ 4.7 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης