Αρχική  |  Site Map  |  Επικοινωνία  |   English  |  Deutsch
Εταιρία
Τεχνολογίες
Βιομηχανική Υπεργολαβία
Υπηρεσίες
Επικοινωνία
Εταιρία
Σχετικά με εμάς
Ιστορία
Αρχές Οράματος
Αποστολή και Στρατηγική
Ολοκληρωμένη Υπηρεσία
Ποιότητα
Επιδοτούμενα Προγράμματα

Ποιότητα


Η HARCO προσφέρει Ποιότητα!

Στην HARCO θεωρούμε ότι η υψηλή ποιότητα είναι το κλειδί της επιτυχίας! Τα ποιοτικά προϊόντα προϋποθέτουν κορυφαίας κλάσης καλούπια˙ καλούπια που διακρίνονται για την ακρίβεια στην κατασκευή τους, την υψηλή απόδοση, καθώς επίσης για την μεγάλη διάρκεια ζωής.

Στην HARCO σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε καλούπια, ιδιοσυσκευές και εξαρτήματα υψηλής ακριβείας, προκειμένου να σας βοηθήσουμε να επιτύχεται τους στόχους σας.  Όραμα μας είναι η HARCO να είναι συνώνυμο της προηγμένης ποιότητας, της ακρίβειας, της τεχνολογικής υπεροχής και της καινοτομίας.

Η διοίκηση μας από το 2007 υιοθέτησε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο πιστοποιείται σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001. Το 2017 αναβαθμίσαμε και πιστοποιήσαμε το ΣΔΠ μας σύμφωνα με το ISO 9001:2015.

Η ομάδα της HARCO  δεσμευόμαστε για:

  • Την πιστή εφαρμογή & την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας,
  • Την επένδυση σε προηγμένο εξοπλισμό και εγκαταστάσεις
  • Την στελέχωση με έμπειρο και κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό
  • Την συμμόρφωση στις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις
  • Την αειφόρο ανάπτυξη
  • Την διαρκή βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών μας και την δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας
  • Την ελαχιστοποίηση των μη συμμορφώσεων
  • Την υιοθέτηση μιας προσέγγισης διακινδύνευσης και της επίτευξης στόχων σχεδιάζοντας και υλοποιώντας ενέργειες αντιμετώπισης απειλών και αξιοποίησης ευκαιριών.Τεχνολογίες
περισσότερα
περισσότερα

active³ 4.7 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης